International Breathing Foundation – IBF üyesi olan Sarp Ertekin profesyonel olarak Nefes Koçluğu yapmaktadır.

Nefes Koçluğu Ne Değildir?

Nefes koçluğu, günümüzde nefes teknikleri sistemleri ile karıştırılmaktadır. Öncelikle ne değildir, onu tanımlayalım;Nefes koçluğu tek bir eğitmenin sahneye çıkıp belli bir nefes tekniğini anlatarak, katılımcıların da tek başına uyguladıkları bir sistem değildir.Nefes koçluğu seansları tek başına uygulanamaz.Nefes koçluğu bir öğreti değildir.Nefes koçluğu bir terapi değildir.Nefes koçluğu herhangi bir kitaptan öğrenilerek uygulanamaz.

Nefes Koçluğu Nedir?

Nefes Koçluğu; nefesi bir davranış biçimi olarak inceleyen sistemdir. Birçok kişi çocukluğunda sahip olduğu nefes alışkanlığını, kendi kendine geliştirdiği bir davranış biçimi olan limitleyici nefes alışkanlığı sebebi ile bozar.Nefes koçluğu seansı, ağızdan derin nefesler alırken kişinin nefesindeki limitleyici alışkanlıklarının analiz edildiği (kişi nefes alışkanlığının dışında her ne yapıyorsa bu tespit edilir), analiz sonrası tespit edilen probleme uygun teknik ve sistemlerin  kullanıldığı çalışmalardır. Nefes koçluğu birebir ve yüz yüze uygulanır.

Nefes koçluğu seanslarında, nefes koçu aktif olarak  elleriyle bedenin üzerinde çalışır ve seans boyunca olumlamalar söyler. Nefes koçluğu seansı en az 1,5 saat sürer. Bir mat üzerinde yatarak, gözler kapalı şekilde nefes koçunun aracılığı ile müzik eşliğinde devam eder.  Nefes koçluğu seansları öncesinde yaşam koçluğu sisteminden destek alınır. Nefes Koçluğu; CCE akreditasyonlu bir sistemdir. Nefes Koçu sadece, nefes teknikleri ile mekanik seviyede çalışmaz. Tıp dilinde hipervantilasyon olarak adlandırılan yanlış nefes alışkanlıklarını; kimyasal, hücresel, biyolojik, fizyolojik ve mekanik olarak tespit eder. Nefes analizi; ağızdan alınan nefesler esnasında nefes koçunun kişiyi izlemesi ile yanlış nefes alışkanlıklarının  bedene etkileri incelenerek yapılır.

International Breathing Foundation

Nefes Koçu, tıp dilinde “HIPOKAPNIA” olarak adlandırılan duruma sebep olan  “limitleyici nefes alışkanlıkları” ile mekanik seviyede ilgilenmez. Bunun sonucunda kişide oluşan fiziksel, duygusal ve psikolojik sorunlar ile tamamlayıcı bir şekilde ve çözmek için çalışır. Nefes Koçu; bu çalışmalar için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalı, aldığı eğitim Nefes Koçluğu Federasyonu tarafından akredite olmalı ve süreçleri tamamlayarak, yeterliliğini göstermelidir. Nefes Koçluğunun, gerekli donanım ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından icra edilmesi yanlıştır. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için, belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak eğitim alma zorunluluğu getirilmelidir.  Her sene yetkinlik, bilgiler ve bilgilerin güncelliği kontrol ve denetime tabi tutulmalıdır. Belirli saatlerde çalışma sürelerini  tamamlamış olmalıdır.Bir kişi nefes almıyor, kontrollü nefes alıyorsa, yani bizim mekanik seviyede tespit ettiğimiz limitleyici nefes alışkanlıkları varsa tıp dünyasında bilinen “hipokapnia” denen durum olur. Akciğerlerdeki CO2 basıncı, PetCO2 düşer, kimyamız asidik olur, hemoglobin, oksijen oranı düşer, düşmese bile dağıtımı imkânsızlaşır.  Enerji düşer, kronik yorgunluk, ağrılar vs olmaya başlar.